Τάξεις και Τμήματα

Στο σχολείο μας λειτουργούν 13 τμήματα

 

 

 

 

Α'1 Α'2

Β'1 Β'2 Β'3

Γ΄1 Γ΄2

Δ΄1 Δ΄2

Ε΄1 Ε΄2

Στ΄1 Στ΄2