Μαθητές

Τάξη Αριθμός Μαθητών
Α'1 27
Α'2 26
Β'1 25
Β'2 25
Γ'1 26
Γ'2 27