Επικοινωνία

Διεύθυνση: Χρίστου Παπαδούρη 50
4105 Άγιος Αθανάσιος
Λεμεσός
Τηλέφωνα: 25725802, 25725807
Τηλεομοιότυπο: 25725803
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gym-ag-athanasios-lem@schools.ac.cy